Sunday, October 15, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Πώς μας επηρεάζει η μουσική. Και;


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-10-15]: Ήχοι, όπως η μουσική και ο θόρυβος, είναι σε θέση να επηρεάζουν τη διαθέση και τα συναισθήματα των ατόμων, ενδεχομένως με τη ρύθμιση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, ενός νευροδιαβιβαστή που εμπλέκεται στη συναισθηματική συμπεριφορά και τη ρύθμιση της διάθεσης. [1] Για άλλη μια φορά, η επιστήμη απαντάει στις εύκολες ερωτήσεις: Το πώς. Για άλλη μια φορά, η επιστήμη αποφεύγει να απαντήσει στα σημαντικά ζητήματα: Το γιατί. Άκου τη μουσική. Σίγουρα υπάρχει ένας μηχανισμός για όλα όσα συμβαίνουν όταν την ακούς. Με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει ένας μηχανισμός για όλα όσα συμβαίνουν όταν μια πέτρα "ακούει" την ίδια μουσική. Ρίξτε μια ματιά στην πέτρα. Συνέχισε να κοιτάς. Τι ακούς;

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: How music affects us. So?


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-10-15]: Sounds, such as music and noise, are capable of reliably affecting individuals' moods and emotions, possibly by regulating brain dopamine, a neurotransmitter strongly involved in emotional behavior and mood regulation. [1] Again, science answering the easy questions: The how. Again, science missing all the important questions: The why. Listen to the music. Sure, there is a mechanism for everything happening when you listen to it. In the same way there is a mechanism for everything happening when a rock is “listening” to the same music. Take a look at the rock. Take a close look. What do you hear?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, October 11, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Νοιάζομαι. Ζω περισσότερο…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-10-11]:

Έρευνα έδειξε πως οι άνθρωποι που νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους και τους βοηθάνε, ζουν περισσότερο. Φυσικά η επιστήμη προσέθεσε και μια προειδοποίηση: «Το να βοηθάς δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια για μακροζωία. Ένα μέτριο επίπεδο συμπάθειας και φροντίδας φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία. Όμως, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι περισσότερο έντονη εμπλοκή προκαλεί άγχος, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». [1]

Ζούμε για τους άλλους. Ζούμε για τον εαυτό μας. Ζούμε για τα λουλούδια του κόσμου. Όποτε υπερβάλλουμε σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο καταστρέφουμε ένα. Απλά ζήσε. Με αγάπη. Ένα χάδι αρκεί. Μην καταπιέζεις. Απλά νοιάσου. Και θα δεις τον κόσμο να ανθίζει… ‘Ένα αεράκι… Η ανάσα της μητέρας σου… Μπορείς να το μυρίσεις στον αέρα…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Caring. Living more…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-10-11]:

Older people who help and support others live longer, a new study has concluded. Of course science warns us: "[…] helping shouldn't be misunderstood as a panacea for a longer life," says Ralph Hertwig, Director of the Center for Adaptive Rationality at the Max Planck Institute for Human Development. "A moderate level of caregiving involvement does seem to have positive effects on health. But previous studies have shown that more intense involvement causes stress, which has negative effects on physical and mental health," says Hertwig. [1]

We live for ourselves. We live for others. We live for the flowers in this world. Whenever we exaggerate in any of those two we destroy one. Just live. With love. A gentle touch is enough. Do not opress. Just care. And you will see the world blooming… A breeze… The breath of your mother… You can smell it in the air…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, October 7, 2017

Philosophy Wire: Brainless. Remembering. Learning…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-10-07]: A brainless multi-cell organism [P. polycephalum] has the ability not only to learn, but also to transmit knowledge when fusing with other organisms! [1] If you can remember without a brain, then what purpose does its operation serve? We like to believe the brain produces consciousness. Could it be that it does not even produce thought? Think of the brain as a barrier, not a tool. What tool could actually think it is not important? Arrogant man. Look at the slime. Learn from it.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Χωρίς εγκέφαλο. Θυμάσαι. Μαθαίνεις…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-10-07]: Ένας ανεγκέφαλος πολυκυτταρικός οργανισμός [P. polycephalum] έχει την ικανότητα όχι μόνο να μαθαίνει αλλά και να μεταδίδει γνώση όταν έρχεται σε επαφή με άλλους οργανισμούς. [1] Αν μπορείς να μαθαίνεις χωρίς εγκέφαλο, τότε τι σκοπό επιτελεί η λειτουργία του; Πιστεύουμε ότι ο εγκέφαλος παράγει τη συνείδηση. Μήπως όμως δεν παράγει ούτε καν τη σκέψη; Αλαζόνα άνθρωπε. Κοίτα τη γλίτσα. Μάθε από αυτή.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, October 3, 2017

Philosophy Wire: Feeling. Touching. Without feeling. Without touching.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-10-03]: Scientists developed a robot that can touch and feel the world as humans do. [1] Materialistic science. So out of place and time that it has become boring. We do not feel with our hands. We do not touch with our fingers. I can see my loved ones. And touch them. My grandpa. My grandmother. Miles away… Different times… Different places… And still here with me…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αισθανόμενος. Αγγίζοντας. Χωρίς να αισθάνεσαι. Χωρίς να αγγίζεις.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-10-03]: Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα ρομπότ που μπορεί να αγγίξει και να αισθανθεί σαν τους ανθρώπους. [1] Υλιστική επιστήμη. Τόσο εκτός τόπου και χρόνου που καταντάει γραφική. Δεν αισθανόμαστε με τα χέρια μας. Δεν αγγίζουμε με τα δάχτυλα. Μπορώ να δω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Και να τους αγγίξω. Ο παππούς μου. Η γιαγιά μου. Μίλια μακρυά… Διαφορετικές εποχές… Άλλα μέρη… Και όμως είναι εδώ, μαζί μου…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, September 29, 2017

Philosophy Wire: Hitler’s house. Memories lost in the dust…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-09-29]: Austria has demolished the house of Hitler. [1] Millions of dead crying. Now as dust, travelling to deep space. A star will soon be born. A sun will soon light again a cosmos. Darkness will come again. That house will forever be there.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...